Cập nhật ngày 25/09/2022

Mong nó sẽ giúp ích cho mọi người!

https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/phím-tắt-trong-windows-dcc61a57-8ff0-cffe-9796-cb9706c75eec