Cập nhật ngày 13/05/2022

Đây là lỗi phổ biết do các phần mềm gõ tiếng việt gây nên, nhưng không có nghĩa là không khắc phục được.

Cách 1: Tắt phần mềm gõ Tiếng Việt

Chỉ bật khi cần thiết, để tránh hậu quả về sau =))

Cách 2: Dùng Unikey 4.0 RC2

Tải xuống: https://unikey.org

Chỉnh kiểu gõ Tự định nghĩa sau đó nhấn vào nút có dấu 3 chấm bên cạnh (…) nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Tại cửa sổ này bạn chọn Simplified Telex rồi nhấn Nạp kiểu gõ này, sau đó nhấn Lưu trữ

Link dự phòng:

Cách 3: Dùng GoTiengViet

Tải xuống: https://www.trankynam.com/gotv

Chọn kiểu gõ là Telex

Dự phòng:

Cách 4: Dùng bộ gõ mặc định của Windows