Cập nhật ngày 11/11/2021

Chức Năng

 • Thêm, Sửa, Xóa Bài Viết
 • Quản Lí Chuyên Mục, Text Link
 • Rewrite URL
 • Thêm Tag
 • Tìm Kiếm ( Tag )
 • Cắt 160 Kí Tự Làm Mô Tả
 • Bài Viết Ngẫu Nhiên, Xem Nhiều
 • Style Bootstrap Thân Thiện
 • Lấy Ảnh Đầu Làm Thumbnail
 • Thống Kê Lượt Xem

Demo Ảnh

Share Code NCK Blog
Share Code NCK Blog
Share Code NCK Blog

Hướng dẫn sử dụng

 • PHP <= 5.6
 • Config Tại system/config.php
 • Import file data.sql
 • Đăng nhập tại: /login
 • Tài Khoản: admin
 • Mật Khẩu: 12345

Tải xuống NCK_Blog.zip