Cập nhật ngày 11/11/2021

Giới thiệu

Metacity là một Window Manager (GTK2). Metacity rất nhanh, nhẹ và hiện đại.

Cài đặt

sudo apt install metacity

Sử dụng

metacity --replace

Nếu muốn sử dụng mặc định Metacity các bạn vào phần Session and Startup (XFCE), và thêm lệnh này vào mục Autostart

Cấu hình

sudo apt install dconf-editor
dconf-editor

Các bạn theo đường dẫn sau để cấu hình metacity:

org/gnome/desktop
org/gnome/metacity