Cập nhật ngày 16/04/2023

Share các bạn làm Wap đoạn code CSS hiệu ứng trình diễn hình ảnh cực đẹp. Chỉ với một đoạn code CSS nhỏ không cần dùng JavaScript bạn có thể tạo ra một hiệu ứng hình ảnh rất chuyên nghiệp làm cho trang Web/Wap của bạn thêm sinh động. Chỉ dùng CSS nên cực nhẹ không hề ảnh hưởng đến tốc độ load trang của bạn dù truy cập bằng trình duyệt Mobile/PC.

Copy đoạn code này dán vào file CSS của bạn:

#QDK {
  padding: 1px;
  margin: 4px 4px 0 0;
  border: 1px solid #d5d5d5;
  transition: all 15s ease;
  -webkit-transition: all 15s ease;
  -moz-transition: all 15s ease;
  transition-delay: 5s;
  -webkit-transition-delay: 5s;
  -moz-transition-delay: 5s;
  transform: rotate(0deg);
  -moz-transform: rotate(0deg);
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  width: 120px;
}

/* Design By WapVN.Mobi */

#QDK:hover {
  box-shadow: 0 0 10px #666;
  -moz-box-shadow: 0 0 10px #666;
  -webkit-box-shadow: 0 0 10px #666;
  border-radius: 5px;
  background-color: #ffffff;
  padding: 5px;
  transition: all 3s ease;
  -webkit-transition: all 3s ease;
  -moz-transition: all 3s ease;
  transform: rotate(360deg);
  -moz-transform: rotate(360deg);
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  position: relative;
  width: 365px;
}

Thêm thuộc tính id="QDK" vào thẻ hiển thị hình ảnh <img src="" /> (loại bỏ thuộc tính width/height trong thẻ img của bạn nhé)

Ví dụ:

<img id="QDK" src="link ảnh" />

Nguồn: Quyetdaik