Cập nhật ngày 13/05/2022

ImageMagick là một tiện ích chỉnh sửa ảnh cho PHP, cung cấp chất lượng và hiệu suất vượt trội.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Bước 1

Truy cập vào: https://windows.php.net/downloads/pecl/releases/imagick/

Hướng dẫn cài đặt ImageMagick cho PHP trên Windows

Chọn phiên bản mà bạn muốn cài, mình thì chọn bản mới nhất, trách chọn bản rc

Bước 2

Chọn bản phù hợp với phiên bản PHP bạn cài trên Windows, của mình là PHP 8 Thread Safe VS16 x64 nên sẽ chọn php_imagick-3.6.0-8.0-ts-vs16-x64.zip

Hướng dẫn cài đặt ImageMagick cho PHP trên Windows

Bước 3

Sau khi tải file về giải nén ra

Hướng dẫn cài đặt ImageMagick cho PHP trên Windows

Copy file php_imagick.dll vào thư mục chứa extension của php

Hướng dẫn cài đặt ImageMagick cho PHP trên Windows

Sau đó copy file các file còn lại vào thư mục chứa php (thự mục chứa file php.exe).

Hướng dẫn cài đặt ImageMagick cho PHP trên Windows

Thư mục config có thể không cần copy, để biết nó là gì hãy đọc 2 phần ở phía trên.

Hướng dẫn cài đặt ImageMagick cho PHP trên Windows

Bước 4

Thêm dòng này vào file php.ini

extension=php_imagick.dll

Bước 5

Khởi động lại Apache

Chúc các bạn thành công!