Cập nhật ngày 13/05/2022

Chỉ cần lệnh sau

pacman -Rns $(pacman -Qtdq)