Cập nhật ngày 11/11/2021

File install.wim là file gì?

Đây một file cốt lõi có trong bộ cài Windows và nó nằm trong thư mục sources

File install.wim chứa tất cả thư mục tập tin của hệ thống, trong quá trình cài Windows thì file này sẽ được bung toàn bộ ra phân vùng ổ cứng mà bạn đã chọn, giúp hệ điều hành có thể hoạt động được.

Tại sao bộ cài Windows 10 của tôi lại không có file install.wim mà là install.esd

Thực ra file install.esd nó là một định dạng mới được thay thế cho file install.wim, file này có mức nén cao hơn nên dung lượng của file install.esd thường sẽ có dụng lượng nhỏ hơn file install.wim, mặc dù các file trong đó là như nhau. Và ở định dạng này dung lượng file thường nhỏ hơn 30%.