Cập nhật ngày 11/11/2021

Xem thêm: Torrent là gì?

Tracker

Trước khi tạo ra file torrent, bạn phải đảm bảo rằng tập tin chia sẻ tuân thủ theo quy tắc của tracker.

  • Đọc kỹ các tài liệu, điều khoản thỏa thuận trên hệ thống tracker. Một số tracker nhất định chỉ cho phép và chấp nhận các dữ liệu media được Creative Commons cấp phép, vì vậy hãy kiểm tra thật kỹ điều này. Bên cạnh đó còn 1 số điều luật khác liên quan đến chất lượng của file media (chủ yếu là ca nhạc và video), các thẻ thông tin tìm kiếm đi kèm… Tùy từng hệ thống tracker, những sự vi phạm quy tắc sử dụng torrent sẽ bị xóa bỏ, và người có liên quan sẽ bị cấm tùy theo mức độ.
  • Đọc lại các điều luật thêm một lần nữa: quá trình này cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn nhận được đường dẫn thông báo của tracker, thường được liệt kê đi kèm trong tài liệu, FAQ hoặc trong các bài viết chính.
  • Hãy sẵn sàng để bắt đầu seed: hầu hết các tracker đều hy vọng rằng người dùng sẽ seed tối thiểu gấp đôi dung lượng file upload, hoặc liên tục trong vòng 72 giờ. Nếu không làm được thì hãy cố gắng đợi cho đến lúc bạn cảm thấy phù hợp để đăng tải file torrent của bạn.
  • Kiểm tra lại các điều khoản, thỏa thuận sử dụng nếu bạn chia sẻ chính những công việc của bạn. Tốt nhất, hãy dành thời gian để tham khảo Creative Commons Licenses để chắc chắn về những gì bạn có thể chia sẻ hoặc không.

Hướng dẫn tạo Torrent bằng qBittorrent

Mở qBittorrent lên, chọn Tools -> Torrent Creator

Hướng dẫn tạo file .torrent

Một cửa sổ mới hiện ra…………

Hướng dẫn tạo file .torrent

Chú ý

  • Path: Đường dẫn thư mục chứa file
  • Private torrent: Không chọn mục Private torrent nếu bạn muốn đăng tải lên hệ thống tracker public
  • Start seeding immediately: Bắt đầu seed sau khi 
  • Tracker URLs: Danh sách Tracker
  • Web seed URLs: Danh sách Web seed (như kiểu web dự phòng)
  • Comments: Cung cấp thêm thông tin về torrent

Sau đó ấn Create Torrent. Chọn đường dẫn Lưu file torrent, đặt tên torrent nữa là xong!

Hướng dẫn tạo file .torrent