Cập nhật ngày 12/05/2022

Tuy Windows đã nói là sẽ ngừng hỗ trợ PHP 8, nhưng không có nghĩa là sẽ “không ai làm nó”.

Bước 1: Tải PHP 8 cho Windows

https://windows.php.net/download/

Khi tải các bạn nên chọn phiên bản x64 và Thread Safe, các phiên bản khác dùng nếu có lỗi mình không biết đâu 😀

Sau khi tải xong các bạn giải nén PHP theo đường dẫn sau (xem kĩ hình)

[Laragon]/bin/php
Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên Laragon

Bước 2: Kích hoạt PHP 8

Mở Laragon lên nào

Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên Laragon

Sau khi đổi phiên bản PHP xong, hãy ấn Start All

Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên Laragon

Nếu gặp lỗi trên thì đừng vội, chúng ta sẽ tiến hành fix

Bước 4: Sửa lỗi PHP 8 (quan trọng)

Trước khi bắt đầu hãy tắt Laragon đi.

Sau đó mở tệp sau lên

[Laragon]/etc/apache2/mod_php.conf

Các bạn sẽ thấy mã ban đầu của nó sẽ như thế này

# This file is auto-generated, so please keep it intact.
LoadModule php8_module "C:/ProgramFiles/laragon/bin/php/php-8.0.9-Win32-vs16-x64/php8apache2_4.dll"
PHPIniDir "C:/ProgramFiles/laragon/bin/php/php-8.0.9-Win32-vs16-x64"
<IfModule mime_module>
    AddType application/x-httpd-php .php
</IfModule>

Các bạn sửa lại như sau

# This file is auto-generated, so please keep it intact.
LoadModule php_module "C:/ProgramFiles/laragon/bin/php/php-8.0.9-Win32-vs16-x64/php8apache2_4.dll"
PHPIniDir "C:/ProgramFiles/laragon/bin/php/php-8.0.9-Win32-vs16-x64"
<IfModule mime_module>
    AddType application/x-httpd-php .php
</IfModule>

Tiếp theo, hãy chép các file php.ini của bản PHP 7 ghi đè lên các file của PHP 8, để khắc phục lỗi không Bật/Tắt được Extension

Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên Laragon