Cập nhật ngày 11/11/2021

Nguyên nhân

Trong XFCE, Ctrl + F5 là phím tắt để chuyển đổi Workspace (không gian làm việc) thứ 5 nên việc bạn sử nó trong Google Chrome hoặc những ứng dụng khác đôi sẽ bất khả thi.

Cách khắc phục

Truy cập

Applications Menu > Settings > Settings Manager > Window Manager

Kiểm tra tab Keyboard, tìm tổ hợp Ctrl + F5 và thay nó thành tôt hợp phím tắt nào thì tùy, không thì xóa nó đi cũng được. Có thể cần khởi động lại để áp dụng cài đặt.

Giờ hãy vào Google Chorme và tận hưởng!