Cập nhật ngày 11/11/2021

Windows Defender là gì? (cập nhật sau)

Trong nhiều tình huống, có khi chỉ là thấy lịch sử Windows Defender quá nhiều và ngứa mắt nhưng chả biết làm sao? Nhưng yên tâm đi, mình sẽ giúp bạn <3

Hướng dẫn xóa Lịch sử bảo vệ Windows Defender

Bước 1: Mở Event Viewer dưới quyền Admin

Hướng dẫn xóa Lịch sử bảo vệ Windows Defender

Bước 2: Truy cập theo đường dẫn sau:  Application and service logs / Microsoft / Windows / Windows defender

Hướng dẫn xóa Lịch sử bảo vệ Windows Defender

Bước 3: Bạn thấy 2 mục con của nó không (Operational và WHC), ấn chuột phải vào nó và chọn Clear Log

Hướng dẫn xóa Lịch sử bảo vệ Windows Defender

Bước 4: Nó hiện ra hộp thoại, chọn cái nào thì tùy. Mình chọn Clear

Hướng dẫn xóa Lịch sử bảo vệ Windows Defender

Có thể khởi động lại để áp dụng thay đổi

Kết luận

Nên nhớ chỉ xóa chúng khi thật sự cần thiết!

Dù chưa chắc đã xóa sạch hoàn toàn nhưng nó cũng vơi phần nào, chúc may mắn !!!