Cập nhật ngày 21/08/2022

Tính năng 

 • Code mod từ code Modjohn
 • Đã lọc bờt chức năng và thêm vào nhiều cái vụn vặc
 • Mod tự động upload ảnh lên imgur khi đăng bài, nêwu muốn đóng dấu thì /blog/logo.png đổi
 • Mod thumbail, cắt chữ giới thiệu ở trang chủ
 • Style đạo
 • Mod phân trang, upload, sửa ảnh thumbail bài viết
 • Rewrite url /blog, sitemap, rss
 • Thêm /fap để quay tay
 • Smile popo
 • Bbcode dl, youtube, iframe, phim, vimeo
 • Lazy load ảnh
 • Tốc độ load trang ổn 70/100 (google page speed)
 • * Lỡ tay xóa mầt cái search
 • * Đăng nhập /henshin.php
Share Code Blog Game JohnCMS MBOT v0.5.1

Tải xuống mbot-0-5-1.zip (659.01 KB)

Nguồn: Ging – m4v