Cập nhật ngày 11/11/2021

Tính năng 

Code mod từ code Modjohn

+ Đã lọc bờt chức năng và thêm vào nhiều cái vụn vặc

~ Mod tự động upload ảnh lên imgur khi đăng bài, nêwu muốn đóng dấu thì /blog/logo.png đổi

~ Mod thumbail, cắt chữ giới thiệu ở trang chủ

~ Style đạo

~ Mod phân trang, upload, sửa ảnh thumbail bài viết

~ Rewrite url /blog, sitemap, rss

~ Thêm /fap để quay tay

~ Smile popo

~ Bbcode dl, youtube, iframe, phim, vimeo

~ Lazy load ảnh

~ Tốc độ load trang ổn 70/100 (google page speed)

* Lỡ tay xóa mầt cái search

* Đăng nhập /henshin.php

Share Code Blog Game JohnCMS MBOT v0.5.1

Tải xuống mbot-0-5-1.zip (659.01 KB)

Nguồn: Ging – m4v