Cập nhật ngày 13/05/2022

Đóng băng ổ cứng là phương pháp chống ghi các dữ liệu lên phân vùng ổ cứng được đóng băng.

Có nghĩa là sau khi bạn thực hiện đóng băng thành công thì mọi thao tác như: cài đặt phần mềm, copy dữ liệu, chỉnh sửa file, tinh chỉnh hệ thống,… trên phân vùng được đóng băng sẽ trở về trạng thái như lúc bạn đóng băng mỗi khi Restart lại máy tính.

Ví dụ

Sau khi bạn cài phần mềm A, lúc này bạn tiến hành đóng băng ổ cứng.

Sau đó bạn cài tiếp phần mềm B, phần mềm C. Sau khi cài xong, bạn khởi động lại máy và lúc này chỉ thấy phần mềm A.

Các thay đổi sau khi đóng băng đều không còn!