Cập nhật ngày 14/05/2022

Thông tin về code

  • Tên : Animehay.tv
  • Code & Fake : Võ Hữu Nhân
  • Chức năng : 70%
  • Full : Gần full Hướng dẫn setup
  • Vào “vhn_config.php” để sửa link site và config :3 , vào “/vhn_themes/” , mở mấy file .html với .php lên xem còn link nào cần sửa thỉ sửa rồi dùng thôi ạ mấy anh

Hướng dẫn đăng phim

Vào “/admin” đăng nhập với tài khoản và pass là “vohuunhan/vohuunhan”, vào thêm phim add đầy đủ nội dung là xong.

Share Code Site Phim Animehay
Share Code Site Phim Animehay
Share Code Site Phim Animehay

Tải xuống animehay.tv_vo-huu-nhan.zip (2.02 MB)