Cập nhật ngày 11/11/2021

Đầu tiên là phải xem qua bài này: FFMPEG là gì? Hướng dẫn sử dụng FFMPEG căn bản

Tải FFMPEG

Vào trang Download chọn đại 1 trong hai cái Server, mình chọn cái thứ 2

Hướng dẫn cài FFMPEG trên Windows

Sau khi nhấp vào nếu nó ra link Github thì nhớ vào phần Releases

Tải bản có hậu tố gpl về máy

Hướng dẫn cài FFMPEG trên Windows

Cài đặt

Vì bản này là build sẵn rồi nên không có bước cài đặt như thông thường, mà ta sẽ dùng luôn

Giải nén File vừa tải về, để ở đâu cũng được 😀

Như mình là: C:\ProgramFiles\ffmpeg

Hướng dẫn cài FFMPEG trên Windows

Thêm PATH để dễ sử dụng

Tìm đọc hướng dẫn sửa PATH trên Windows

Sau khi vào được Environment Variables. Chọn Path -> Edit

Hướng dẫn cài FFMPEG trên Windows

Chọn New. Sau đó dán cái đường dẫn thư mục bin của thư mục ffmpeg giải nén hồi nãy vào

Hướng dẫn cài FFMPEG trên Windows

Xong xuôi thì ấn OK

Kiểm tra

Mở PowerShell lên và kiểm thử nào

Hướng dẫn cài FFMPEG trên Windows