Cập nhật ngày 13/05/2022

Bạn có biết rằng WordPress có thể tự động cập nhật trang web của bạn?

Đúng vậy! Nó tự cập nhật bao gồm các bản vá bảo mật, các Plugin và các Theme. Mặc dù có lợi ích bảo mật nhưng đôi khi các bản cập nhật chưa thực sự tốt với bạn.

Từ WordPress 3.7 trong nỗ lực thúc đẩy bảo mật tốt hơn, WordPress đã tự cập nhật các bản vá bảo mật nhỏ. Và trong một số trường hợp đặt biệt nó sẽ tự cập nhật cả Plugin và Theme. Cập nhật tự động rất tốt cho bảo mật WordPress vì nhiều người dùng không bao giờ cập nhật plugin hoặc cài đặt WordPress của họ.

Ưu điểm và Nhược điểm của việc Tự động cập nhật

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất không thể bỏ qua đó chính là vấn đề bảo mật, việc này sẽ giúp trang của bạn đạt bảo mật cao nhất với tỷ lệ tấn công thành công thấp nhất.

Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất và nguy hiểm nhất có lẽ là nó sẽ giúp trang của bạn thành 1 màu trắng tinh khiết hoặc giúp trang của bạn vỡ ra như một cốc thủy tinh vỡ.

Vâng, chính là nó, nó sẽ phá vỡ trang của bạn, vỡ ra không còn gì…. Còn một điểm nữa là nếu các bạn đang dùng SEO Plugin, một bản cập nhật lỗi sẽ ảnh hưởng không bé đến thứ hạng trang của bạn đâu.

Hướng dẫn tắt Tự động cập nhật WordPress

Cách 1: Dùng Plugin

Tải và kích hoạt plugin Easy Updates Manager. Vào Settings » Disable Updates Manager để cấu hình cần thiết. 

Hướng dẫn tắt "Tự động cập nhật" trong Wordpress

Cách 2: Chỉnh sửa trực tiếp

Rất đơn giản, các bạn chỉ cần thêm dòng này vào file wp-config.php để tắt tự động cập nhật (sau <?php)

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);

Đối với Plugin và Theme các bạn thêm bộ lọc này vào file functions.php của Theme hoặc trong site-specific plugin.

Tắt tự cập nhật theme:

add_filter('auto_update_theme', '__return_false');

Tắt tự cập nhật Plugin:

add_filter('auto_update_plugin', '__return_false');

  Chúc các bạn thành công!