Cập nhật ngày 10/11/2021

Dù bạn có nhập mật khẩu WIFI bao nhiêu lần đi chăng nữa, hoặc vào cài đặt lưu mật khẩu thủ công thì sau khi khởi động lại máy vẫn bị hỏi mật khẩu WIFI lần nữa, rất bực bội.

Tình trạng này rất phổ biến với các hệ điều hành sử dụng KDE làm Desktop Enviroment, mình cũng vừa mới bị xong.

Cách trị rất đơn giản

Vào Cài đặt bật "KDE Wallet" lên là xong

Còn tại sao thì mình chịu