Cập nhật ngày 13/05/2022

Vấn đề

Thường thì chỉ khi bạn cài php bằng command thì mới dùng được lệnh php như Ubuntu thì phải dùng lệnh sau để cài php:

sudo apt install php

Thế trong trường hợp bạn đã cài Xampp và không muốn cài lại php mà dùng php của Xampp luôn thì sao?

Cách giải quyết

Đầu tiên cần xác định bạn cài Xampp ở đâu, mình thì cài ở  /opt/lampp Sau đó chỉ cần gõ lệnh sau là được (nhớ thay đổi đường dẫn cho phù hợp)

sudo ln -s /opt/lampp/bin/php /usr/bin/php

php -v

Chúc các bạn thành công!