Cập nhật ngày 13/05/2022

Hiện nay có rất nhiều phần mềm Portable được chỉnh sửa lại so với phần mềm gốc. Lợi ích của phần mềm Portable là bạn không cần phải cài đặt, tức là “click phát chạy luôn”. Với VMware Thinapp sẽ giúp bạn tự tạo phần mềm Portable với phần mềm bất kỳ. Tức là bạn sẽ gom nhóm lại các File liên quan đến phần mềm vào 1 thư mục duy nhất và chạy chúng.

Ví dụ bạn đóng gói Offie 2007 thành Portabe và Copy vào Usb. Bạn có thể đem USB đến những máy tính không có cài Office, và chạy bản Portable Office 2007 lên để sử dụng mà không cần phải cài đặt. Hoặc bạn có thể tạo Photoshop Portable để chạy liền mà không cài cài đặt.

Cách thức một phần mềm được cài đặt vào máy tính

Để tìm hiểu về phần mềm Portable, trước tiên bạn cần nghiên cứu về cách thức một phần mềm được cài đặt trên Windows.

Khi bạn cài đặt một ứng dụng trong Windows, các file cài đặt sẽ được Copy đến một số vị trí khác nhau. Phần lớn dữ liệu  thường được sao chép vào một thư mục ở đâu đó trong thư mục C:Program Files. Các file có chứa dữ liệu được sử dụng cho tất cả User thường nằm trong trong thư mục ProgramData.

Các cài đặt dành riêng cho từng User sẽ lưu trữ trong trong thư mục ẩn AppData trong thư mục C:Users[Tên-User]. Hầu hết các ứng dụng tạo các mục trong Windows Registry cũng có thể chứa các cài đặt cấu hình khác nhau. Và nhiều ứng dụng sẽ sử dụng các thư viện được chia sẻ như .NET framework và Visual C Redistributables. Nhiều ứng dụng có thể chia sẻ thông tin có trong khóa Registry hoặc thư viện để giảm thiểu sự trùng lặp dữ liệu không cần thiết.

Phần mềm Portable là gì? Bạn có nên tạo Portable

Phần mềm Portable chỉ đơn giản là phần mềm không sử dụng trình cài đặt. Tất cả các dữ liệu cần thiết để chạy phần mềm nằm trong một thư mục duy nhất. Bạn có thể di chuyển hoặc copy phần mềm này qua bất cứ máy tính nào. Nếu bạn di chuyển thư mục, ứng dụng sẽ vẫn hoạt động như cũ. Để sử dụng Portable, bạn thường tải xuống dưới dạng file ZIP, giải nén ZIP đó vào một thư mục và chạy file .exe để hoạt động. Nếu phần mềm cho phép bạn lưu cài đặt, những cài đặt đó sẽ được lưu trong cùng một thư mục.

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng Phần mềm Portable là hiển nhiên là chúng di động. Ví dụ,  bạn copy phần mềm vào USB và bạn có thể mang chúng đi từ máy tính này sang máy tính khác. Bạn không cần phải Setup hay Install bất cứ thứ gì. Mọi thứ dữ liệu sẽ được lưu ngay trong thư mục phần mềm trên USB đó. Cách thức hoạt động này tương tự nhưu thời MS-DOS và Windows 3.1.