Cập nhật ngày 11/11/2021

Tại sao lại xảy ra lỗi này?

Thông báo này thường xuất hiện khi có một bản cập nhật WordPress đang chạy trong nền và bạn đang cố gắng bắt đầu một quy trình cập nhật khác. Trong quá trình cập nhật CORE, WordPress sẽ tự động đặt tùy chọn khóa cập nhật trong database . Tùy chọn database này ngăn bạn chạy các bản cập nhật đồng thời trên trang web của bạn.

Hướng dẫn khắc phục lỗi "Another Update in Process" trong WordPress

Thông báo này được đặt để tự động biến mất sau 15 phút hoặc khi quá trình cập nhật kết thúc. Tuy nhiên, nếu bạn bị kẹt trong tin nhắn đó hoặc không muốn đợi, thì bạn có thể đặt lại thủ công.

Cách sửa lỗi Another Update in Process

Để thoát khỏi lỗi “Another update in process”, bạn cần xóa tùy chọn core_updater.lock khỏi cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Mình sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó bằng các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Sử dụng Plugin

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Fix Another Update In Progress .

Sau đó vào mục Settings » Fix Another Update In Progress .

Hướng dẫn khắc phục lỗi "Another Update in Process" trong WordPress

Chỉ cần nhấp vào nút Fix WordPress Update Lock để tiếp tục. Khi thành công sẽ như thế này:

Hướng dẫn khắc phục lỗi "Another Update in Process" trong WordPress

Phương pháp 2. Khắc phục thủ công

Phương pháp này yêu cầu bạn sử dụng phpMyAdmin để trực tiếp chạy truy vấn trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Bạn cần nhấp vào Browse bên cạnh bảng wp_options.

Hướng dẫn khắc phục lỗi "Another Update in Process" trong WordPress

Bạn cần tìm hàng có tên core_updater.lock và nhấp vào nút xóa bên cạnh.

Hướng dẫn khắc phục lỗi "Another Update in Process" trong WordPress

Giờ đây bạn có thể cập nhật một cách bình thường rồi.

Góp ý

Mình khuyên các bạn chỉ nên khắc phục lỗi này trên máy chủ thử nghiệm. 

Còn máy chủ đang hoạt động thì nên chờ cho đến khi lỗi biến mất.