Cập nhật ngày 13/05/2022

BCrypt là gì?

Bcrypt là một chức năng mã hóa thiết kế bởi Niels Provos và David Mazières, dựa trên các thuật toán mã hóa Blowfish, và trình bày tại USENIX trong năm 1999. Bcrypt có thể được thiết lập để thực hiện chậm hơn, do đó nó có thể chống lại các cuộc tấn công Brute Force ngay cả khi tăng sức mạnh tính toán.

Bcrypt nó tự động tạo ra các chuỗi mã hóa ngẫu nhiên sau mỗi lần tạo ra. Điều này làm cho nó khó khăn hơn cho việc mã hóa và tìm ra mật khẩu cho những cuộc tấn công Đa số chúng ta khi xây dựng một ứng dụng web hoặc một ứng dụng liên quan tới việc xử lý đăng nhập hay xác thực người dùng thì đều sử dụng các dạng mã hóa như MD5/SHA,SHA1… để lưu trữ mật khẩu, các dạng mã hóa này tương đối bảo mật nhưng nó quá quen thuộc với Hacker.

Để tăng độ an toàn và tính bảo mật cho người dùng tốt hơn thì Bcrypt là một giải pháp được ưa chuộng trong cộng đồng an ninh hiện nay.