Cập nhật ngày 14/05/2022

Lỗi này thường xảy ra khi ta chuyển hướng trang sau khi in một số thành phần như header, body….

Đa phần khi đăng nhập thành công chúng ta đều dùng

document.location = '/'

để chuyển hướng về trang chủ, vì vậy phần footer của trang bị mất đi. Số khác dùng <meta…> thì ko nói.

Nay bạo dạng xin share đoạn code sau để fix lỗi này

JQuery:

<script>
$(document).ready(function(){ // thuộc tính ready trong jquery giúp phần xử lý chỉ thực hiện khi trang đã tải xong
document.location = '/';
});
</script>

JS thuần

<script>
document.onload = function(){
document.location = '/';
}
</script>

Nguồn: luan