Cập nhật ngày 13/05/2022

Dưới đây là danh sách các phím tắt thao tác với Tab trên trình duyệt. Đã thử nghiệm với Chrome, các trình duyệt khác có thể khác đi đôi chút.

Chức năngWindowsMac
Mở tab mớiCtrl + TCommand + T
Chuyển sang Tab kếCtrl + TabCtrl + Tab
Chuyển sang Tab trướcCtrl + Shift + TabCtrl + Shift + Tab
Đóng Tab hiện tạiCtrl + WCommand + W
Đi tới một tab cụ thểCtrl + 1 đến 8Command + 1 đến 8
Mở tab đã đóng cuối cùngCtrl + Shift + TCtrl + Shift + T
Mở cửa sổ ẩn danhCtrl + Shift + NCommand + Shift + N
Mở cửa sổ trình duyệt mớiCtrl + NCommand + N
Mở liên kết trong tab mớiCtrl + click vào liên kếtCommand + click vào liên kết
Đóng cửa sổAlt + F4Command + Shift + W