Cập nhật ngày 19/03/2023

Khi dùng Bytecode Editor sửa mấy file .class chắc anh em cũng thắc mắc mấy từ như: pop, nop, bipush, aload... là gì đúng không

Để thoả mãn những ham muốn ấy em mạo muội xin phép đăng lên đây một vài thuật ngữ cho anh em thoả mãn ham muốn ấy

Tải xuống Java_Bytecode_Instruction_Listings.pdf (146.8 KB)