Cập nhật ngày 11/11/2021

Nhược điểm của cách này là Token die rất nhanh

Đây là loại token full quyền được đại diện bằng một chuỗi các ký tự bắt đầu bằng “EAA…”. So với token theo app thì loại token này có nhiều quyền hạn hơn. Để dễ hiểu hơn thì những gì mà Token theo App làm được thì Token theo Tài khoản cá nhân cũng sẽ làm được nhưng ngược lại thì không.

Ví cho việc sử dụng token facebook này là bạn muốn post bài đồng loạt lên nhiều group và nhiều fanpage, để làm điều này thì bạn không thể ngồi đăng nhập facebook vào từng page hay từng group để đăng bài rất tốn thời gian mà chỉ cần điền một danh sách id của group và fanpage, sau đó gọi 1 API để đăng tất cả vào danh sách này.

Chú ý là việc sử dụng token facebook có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nhưng bạn không nên tiết lộ token này cho người khác biết vì họ có thể lạm dụng vào mục đích xấu.

Và nếu bạn nghi ngờ token của mình bị lộ thì ngay lập tức hãy đổi mật khẩu facebook và xóa các tiện ích được cài đặt trong trình duyệt.

Hướng dẫn lấy Token Facebook

Bước 1

Đăng nhập vào tài khoản Facebook trên trình duyệt tại: https://fb.com

Bước 2

Truy cập: https://m.facebook.com/composer/ocelot/async_loader/?publisher=feed

Bước 3

Copy dòng chữ: EAAA… (đây chính là Token)

Hướng dẫn lấy Token Facebook an toàn nhất

Bước 4. Kiểm tra Token

Truy cập: https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/

Hướng dẫn lấy Token Facebook an toàn nhất