Cập nhật ngày 14/05/2022

Đoạn CSS sau sẽ khiến Wap bạn xoay 360 độ khi load trang xong nhé. Code chỉ hoạt động trên các trình duyệt đời mới (UC Browser và Opera Mini trên Java thì không thấy gì đâu).

Chèn code sau vào CSS Wap bạn và hưởng hậu quả:

@-moz-keyframes roll {
  100% {
    -moz-transform: rotate(360deg);
  }
}

@-o-keyframes roll {
  100% {
    -o-transform: rotate(360deg);
  }
}

@-webkit-keyframes roll {
  100% {
    -webkit-transform: rotate(360deg);
  }
}

body {
  -moz-animation-name: roll;
  -moz-animation-duration: 2s;
  -moz-animation-iteration-count: 1;
  -o-animation-name: roll;
  -o-animation-duration: 2s;
  -o-animation-iteration-count: 2;
  -webkit-animation-name: roll;
  -webkit-animation-duration: 2s;
  -webkit-animation-iteration-count: 1;
}