Cập nhật ngày 14/05/2022

Code chặn click chuột phải, chống copy văn bản hiệu quả trên wap hoặc website của bạn tránh copy nội dung. Hữu ích cho việc bảo vệ bản quyền trên web của bạn một cách tương đối.

Code chống Copy:

<style>
body {
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>
<script type="text/JavaScript">
function killCopy(e) {
return false
}

function reEnable() {
return true
}

document.onselectstart = new Function("return false")
if (window.sidebar) {
document.onmousedown = killCopy
document.onclick = reEnable
}
</script>

Code chặn Click chuột phải:

<script type="text/JavaScript">
const message = "NoRightClicking";

function defeatIE() {
if (document.all) {
(message);
return false;
}
}

function defeatNS(e) {
if (document.layers || (document.getElementById && !document.all)) {
if (e.which == 2 || e.which == 3) {
(message);
return false;
}
}
}

if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown = defeatNS;
} else {
document.onmouseup = defeatNS;
document.oncontextmenu = defeatIE;
}
document.oncontextmenu = new Function("return false")
</script>

Code này dùng cả CSS và JavaScript để chặn, bảo vệ triệt để luôn

Cái này thì hoạt động tốt trên hầu hết trình duyệt. Tuy nhiên JavaScript lại có điểm yếu là đối tượng có thể chủ động tắt JavaScript của trình duyệt để copy...

Và đó là lý do ta nên kết hợp cả hai, vì CSS thì đối tượng lại không thể tự tắt. Phối hợp cả 2 làm cho chúng bù lấp các điểm yếu của nhau.