Cập nhật ngày 31/03/2023

Chỉ áp dụng Ubuntu 20.04 trở xuống

Snap là trình quản lý gói tương tự APT, nhưng nó cực kỳ ăn RAM và Disk. Nên cân nhắc khi sử dụng.

Snap rất hay nên trước khi tắt bạn cần biết mình đang làm gì! Tốt nhất hãy xem lại Snap có tác dụng gì với bạn.

1. Xoá Snap

Khi cài đặt Ubuntu, mặc định snap đã được cài sẵn, liệt kê các gói của nó bằng lệnh snap list

$ snap list
Name        Version      Rev  Tracking     Publisher  Notes
core        16-2.44.1     8935 latest/stable  canonical✓ core
core18       20200311     1705 latest/stable  canonical✓ base
gnome-3-34-1804  0+git.2c86692   24  latest/stable/… canonical✓ -
gtk-common-themes 0.1-30-gd41a42a  1502 latest/stable/… canonical✓ -
snap-store     20200415.e028804 394  latest/stable/… canonical✓ -

Sau đó xoá các gói của snap bằng lệnh sudo snap remove <package>

sudo snap remove snap-store
sudo snap remove gtk-common-themes
sudo snap remove gnome-3-34-1804
sudo snap remove core18

Đừng vội xoá core snap nhé!

Một số gói sẽ không xoá được thì cứ bỏ qua!

2. Unmount snap core service

Bạn thay xxxx thành ID thực trong thư mục hệ thống core, tìm kiếm nó bằng lệnh df

df

Một số phân vùng sẽ không Umount được thì cứ bỏ qua!

sudo umount /snap/core/xxxx

3. Xoá snapd

sudo apt purge snapd

4. Xoá những thứ liên quan (không bắt buộc)

sudo rm -rf ~/snap
sudo rm -rf /snap
sudo rm -rf /var/snap
sudo rm -rf /var/lib/snapd

Chúc các bạn thành công!