Cập nhật ngày 13/05/2022

Adobe Illustrator là phần mềm đồ họa vector tiêu chuẩn ngành được các nhà thiết kế sử dụng trong các lĩnh vực đồ họa kỹ thuật số, minh họa và in ấn khác nhau để phát triển tất cả các loại tài nguyên đa phương tiện như in ấn, nội dung web, phương tiện tương tác, video và điện thoại di động ứng dụng.

Adobe Illustrator là một phần của Adobe Creative Cloud.

Tải xuống

Mật khẩu giải nén: ngatngay.net

Adobe Illustrator 2019