Cập nhật ngày 11/11/2021

Lọc Bài Viết Theo Chuyên Mục Trong WordPress

Thông thường Widget mặc định chỉ hiện các bài viết gần đây của tất cả các chuyên mục. Còn hiển thị theo một chuyên mục thì không, mà bạn lại muốn điều đó, phài làm sao đây? Các bạn yên tâm, mình đã có cách!

Phương Pháp 1. Sử Dụng Plugin

Phương pháp này dễ dàng hơn và được đề xuất cho hầu hết người dùng. Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Recent Posts Widget Extended.

Sau khi kích hoạt, bạn vào Appearance » Widget và thêm Widget “Recent Posts Extended” vào Sidebar.

Hướng dẫn hiển thị các "Bài viết gần đây" từ một chuyên mục

Menu Widget sẽ mở rộng để hiển thị các thiết lập của nó. Bạn cần chọn các Chuyên Mục hoặc một Chuyên Mục cụ thể mà bạn muốn hiển thị trong tùy chọn “Limit to Category”. Đừng quên bấm vào nút lưu để lưu cài đặt Widget của bạn. Bây giờ bạn có thể truy cập Trang Web của bạn để xem các Bài Viết gần đây được hiển thị như thế nào.

Hướng dẫn hiển thị các "Bài viết gần đây" từ một chuyên mục

Hiển Thị Bài Viết Gần Đây Theo Chuyên Mục Bằng Cách Sử Dụng Shortcode

Widget Bài Viết gần đây cũng cho phép bạn sử dụng Shortcode để hiển thị các Bài Viết gần đây ở bất cứ đâu trên Trang web của bạn, bao gồm các Bài Viết và Trang. Bạn sẽ cần chỉnh sửa Bài Viết hoặc Trang nơi bạn muốn hiển thị các Bài Viết gần đây từ một Chuyên Mục cụ thể. Trong trình chỉnh sửa Bài Viết, bạn cần thêm Shortcode sau:

[rpwe limit="5" excerpt="true" cat="72"]

Shortcode này hiển thị 5 Bài Viết gần đây từ một Chuyên Mục cụ thể có id là 72. Sau khi thêm Shortcode, bạn có thể lưu Bài Viết hoặc Trang của bạn để xem các thay đổi trong Trang Web WordPress của bạn.

Hướng dẫn hiển thị các "Bài viết gần đây" từ một chuyên mục

Phương Pháp 2. Hiển Thị Các Bài Viết Gần Đây Từ Chuyên Mục Cụ Thể Bằng Cách Sử Dụng Đoạn Code

Phương pháp này yêu cầu bạn thêm Code vào các tệp Theme WordPress của bạn. Bạn sẽ cần thêm code sau vào tệp Theme WordPress của mình, nơi bạn muốn hiển thị các Bài Viết gần đây từ một Chuyên Mục cụ thể.

<?php $catquery = new WP_Query( 'cat=72&posts_per_page=5' ); ?>

<ul>

<?php while($catquery->have_posts()) : $catquery->the_post(); ?>

<li><a href="<?php%20the_permalink()%20?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></li>

<?php endwhile;

    wp_reset_postdata();

?>

Dòng đầu tiên của đoạn Code này tạo ra một truy vấn WordPress mới với ID Chuyên Mục cụ thể. Bạn cần thay thế nó bằng ID Chuyên Mục mà bạn muốn. Nó sẽ hiển thị tiêu đề bài viết trong một danh sách. Bạn có thể thay đổi nó để hiển thị nội dung đầy đủ bằng cách thêm mã sau đây:

<?php $catquery = new WP_Query( 'cat=72&posts_per_page=5' ); ?>


<ul>


<?php while($catquery->have_posts()) : $catquery->the_post(); ?>


<li><h3><a href="<?php%20the_permalink()%20?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h3>

<ul><li><?php the_content(); ?></li>

</ul>

</li>


<?php endwhile; ?>


</ul>


<?php wp_reset_postdata(); ?>

Bạn cũng có thể thay thế the_content bằng the_excerpt để hiển thị các đoạn trích của Bài viết thay vì nội dung đầy đủ.