Cập nhật ngày 13/05/2022

VPS này chỉ để vọc vạch ngắn hạn, thỏa mãn phần nào trong máu anh em.

Đầu tiên vào: https://cloud.google.com/console

Sau đó bật Terminal ở trên góc phải màn hình, gần dấu ?

docker run -p 6070:80 dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc

Đợi nó chạy

Sau đó nhấn biểu tượng Web View, gần dấu 3 chấm dọc và nhập Port 6070