Cập nhật ngày 25/04/2024

Lỗi này là gì?

Đây là một lỗi khá phổ biến, cụ thể là khi truy cập vào các bài viết liên tục báo lỗi 404 nhưng trang quản trị và một vài trang khác vẫn truy cập bình thường. Lỗi này thường xảy ra do file .htaccess có vấn đề hoặc module Rewrite gặp trục trặc.

Cách 1: Sửa Permalinks

Đến Settings » Permalinks nhấp vào nút Save Changes.

Cách 2: Sửa file .htaccess

Các bạn dùng trình quản lý file tìm file .htaccess ở thư mục gốc WordPress. Sau đó các bạn mở và xem có lỗi gì không, nếu có thì hãy sửa lại. Đừng quên Chmod cho file thành 666 nhé. Hoặc các bạn có thể tạo mới file .htaccess với nội dung sau:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Cánh 3: Sửa module Rewrite

Các bạn hãy tìm module Rewrite và khởi động lại nó xem thế nào. Thường thì nó nằm trong trong cấu hình Apache của MAMP, WAMP hoặc XXAMP.

Cách 4: Liên hệ hỗ trợ

Nếu ba cách trên không giúp được gì hãy dùng cách này!