Cập nhật ngày 16/12/2021

Bạn có rất nhiều file PSD cần lưu hàng loạt sang định dạng PNG, JPG… nhưng rất ngán ngẩm khi phải lưu thủ công từng hình một!

Sau đây là cách giải quyết, cách này giúp bạn tiết kiệm cực nhiều thời gian luôn khi cần lưu hàng loạt ảnh

Tạo Action

  • Đầu tiên các bạn tạo một Action mới cho mình, đặt tên Save to JPG
  • Chọn Begin recording
  • Sau đó chọn File -> Save As rồi lưu dưới định dạng JPG (Ở bản Photoshop mới có thể là Save a Copy, hoặc bạn cũng có thể chọn Save for Web)
  • Lưu Action lại
Hướng dẫn lưu hình ảnh hàng loạt bằng Photoshop

Chạy Batch

  • Vào File -> Automate -> Batch…
  • Phần Play chọn thư mục chứa Action và Action cần chạy
  • Source là nơi chứa file cần xử lý, Folder là thư mục chứa file, Opened Files là các file đang mở
  • Destination là nơi lưu các file sau khi xử lý
  • File Naming là tên mỗi file sau khi xử lý xong
  • Sau đó ấn OK để bắt đầu chạy
Hướng dẫn lưu hình ảnh hàng loạt bằng Photoshop