Cập nhật ngày 22/12/2022

Khi dùng Ubuntu bạn sẽ nhận thấy thiếu các Font chữ như là: Times New Roman, Arial,… Sở dĩ các Font chữ này bị thiếu là do chúng không phải Font chữ mã nguồn mở.

Là một hệ điều hành mã nguồn mở như Ubuntu, không sự dụng các Font chữ này cũng là điều hiển nhiên vì tránh các vấn đề về giấy phép sau này. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể cài đặt và sự dụng các Font chữ này nếu muốn, sau đây là cách thực hiện!

Cài đặt Microsoft TrueType Fonts

Các Font chữ như: Times New Roman, Arial,.. nằm trong bộ Font chữ của Microsoft. Hiện nay, Microsoft đã cho phép sử dụng miễn phí chúng, nhưng trước khi sự dụng bạn cần phải Đồng ý với Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối trước khi cài đặt và sử dụng.

Mở Terminal lên và nhập lệnh sau để cài đặt Font chữ:

sudo add-apt-repository multiverse
sudo apt update && sudo apt install ttf-mscorefonts-installer

Làm theo hình:

Hướng dẫn cài đặt Microsoft TrueType Fonts trên Ubuntu
Hướng dẫn cài đặt Microsoft TrueType Fonts trên Ubuntu

Khi cài đặt xong, cập nhật Font chữ:

sudo fc-cache -f -v

Trong trường hợp bạn vô tình từ chối thỏa thuận cấp phép, bạn có thể cài đặt lại bằng lệnh này:

sudo apt install –reinstall ttf-mscorefonts-installer