Cập nhật ngày 13/05/2022

Để xem tiến trình đang chạy với quyền Administrator trên Windows 10, bạn cần có thông tin rõ ràng về những ứng dụng mà bạn đang cần kiểm tra và những tiến trình mặc định của hệ thống. Ví dụ nếu một ứng dụng mặc định hệ thống cần quyền Administrator, nếu bạn bỏ quyền, hệ thống sẽ sinh ra lỗi như Access Denied hay No Permision

CÁCH XEM TIẾN TRÌNH ĐANG CHẠY VỚI QUYỀN ADMINISTRATOR TRÊN WINDOWS 10

Bước 1Mở Task Manager, bạn có thể bấm chuột phải vào thanh Taskbar, chọn Task Manager hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl Alt Delete => chọn Task Manager

Bước 2: Trong cửa sổ Task Manager, chọn tab Detail

Bước 3: Chuột phải vào 1 tên cột bất kỳ (ví dụ: Name, PID…) chọn Select Column

Bước 4: Cửa sổ quản lý hiện ra, tick chọn 2 mục: Elevated và UAC virtualization

Bước 5: Cửa sổ Detail trong Task Manager hiển thị thêm 2 cột Elevated và UAC virtualization

Cột Elevated: Trạng thái là Yes hoặc No thể hiện tiến trình đó có chạy với quyền Administrator hay không

Cột UAC virtualization:

- Not allowed: Tương tự với Yes bên cột Elevated, có nghĩa tiến trình đó đang chạy với quyền Administrator
- Enable và Disable: Trạng thái UAC đang được cho phép hay không cho phép.

Chúc các bạn thành công!