Cập nhật ngày 13/05/2022

WordPress có một chức năng, đó là tự động lưu bài viết khi bạn đang soạn bài mới (autosave). Một bài viết của bạn thường sẽ kèm theo rất nhiều các bản lưu đó dưới dạng Revision. Mục đích của chức năng này cũng tương tự autosave trong Word. Nếu bạn đang soạn bài mà bất chợt có công việc, nhưng lại quên click vào nút Save Draft (Lưu nháp) thì đây chính là lúc bạn cần đến các Revision (bản lưu tự động). Cũng giống như System Restore trong Win, nó sẽ đưa bạn trở về những trạng thái mà WordPress đã tự động lưu cho bạn.

Tuy nhiên, nếu xét kỹ ra thì chắc là ít ai cần tới chức năng này, dù bận đến mấy trước khi tắt máy, người dùng cũng sẽ có biện pháp để lưu bài đang viết dở đó. Có thể là lưu nháp (Save Draft đã nói ở trên) hoặc là copy bài viết paste vào notepad và lưu dưới dạng text (txt) trong máy tính. Thậm chí, có nhiều người không sử dụng khung soạn thảo của WordPress để viết bài (vì nó tốn nhiều công đoạn để mở). Thay vào đó người ta sử dụng phần mềm chuyên dụng (ví dụ như Kompozer, hoặc là Dreawaever v.v…). Khung soạn thảo WordPress chỉ có tác dụng đăng bài mà thôi!

Vấn đề càng phức tạp hơn nếu bạn sử dụng host riêng có dung lượng hạn hẹp. Các bản lưu tự động này vô tình làm phình lên một cách lãng phí Database (cơ sở dữ liệu) máy chủ của bạn.

Cách giải quyết

Cấu hình wp-config.php

Chèn dòng này vào wp-config.php là xong

//disable WP Post Revisions
define('AUTOSAVE_INTERVAL', 300); // seconds
define('WP_POST_REVISIONS', false);

Nếu bạn chỉ muốn giới hạn số Revision thì sửa dòng này như sau, ví dụ mình giới hạn 3 revision cho mỗi post nhé!

define('WP_POST_REVISIONS', 3);

Sử dụng plugin

Plugin thứ nhất: https://wordpress.org/plugins/disable-post-revision/

Hướng dẫn tắt tự động lưu bài viết Wordpress

Cách dùng: Vào Cài đặt -> Viết

Hướng dẫn tắt tự động lưu bài viết Wordpress

Plugin thứ 2: Perfmatters plugin

Hướng dẫn tắt tự động lưu bài viết Wordpress

Kết

Chúc các bạn thành công!!