Cập nhật ngày 13/05/2022

Giới thiệu

Mặc định thì Windows sẽ ẩn các icon ứng dụng vào cái system tray và thay vào là dấu mũi tên hướng lên.

Và các bạn muốn nó hiện hết ra như này thì hãy làm theo các bên dưới

Hướng dẫn hiện tất cả Icon ở Taskbar trên Windows

Hướng dẫn hiện tất cả Icon ở Taskbar

Bước 1: Vào Cài đặt Bước 2: Chuyển đến Personalization – Taskbar

Hướng dẫn hiện tất cả Icon ở Taskbar trên Windows

Bước 3: Chọn như hình

Hướng dẫn hiện tất cả Icon ở Taskbar trên Windows

Chúc các bạn thành công!