Cập nhật ngày 13/05/2022

Xdebug là một phần mở rộng (extension) cho PHP, nó cung cấp một loạt các tính năng để cải thiện trải nghiệm phát triển PHP. Giúp chúng ta debug một cách dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm về Xdebug ở đây

Bước 1

Mở Terminal lên (CMD hoặc PowerShell…) gõ

php -i

Nó sẽ ra thế này

phpinfo()
PHP Version => 8.0.13

System => Windows NT NIGHTMARE 10.0 build 19044 (Windows 10) AMD64
Build Date => Nov 16 2021 21:55:45
Build System => Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler => Visual C++ 2019
Architecture => x64

...

Bước 2

Truy cập vào: https://xdebug.org/wizard.php

Copy và dán nội dung có được từ bước 1

Hướng dẫn cài đặt Xdebug cho PHP trên Windows

Sau đó ấn vào dòng Analyse my phpinfo() output

Bước 3

Hướng dẫn cài đặt Xdebug cho PHP trên Windows

Làm theo phần Instructions như sau:

  • Tải php_xdebug-3.1.1-8.0-vs16-x86_64.dll
  • Di chuyển file đến C:\ProgramFiles\laragon\bin\php\php-8.0.13-Win32-vs16-x64\ext và đổi tên thành php_xdebug.dll
    • Thư mục này là thư mục chứa các extension của PHP trên máy của bạn, ở kia là máy của mình
  • Thêm dòng này vào file php.ini
zend_extension = xdebug

Đảm bảo dòng này dưới dòng OPcache (nhớ tìm cho kĩ nha)

Bước 4

Mình đã hướng dẫn xong các bạn cài Xdebug cho PHP rồi, để cấu hình và sử dụng các bạn làm theo phần Enabling Features nhé

Lưu ý

Cách này sẽ cài đặt Xdebug cho phiên bản PHP CLI đang chạy trên máy bạn. Nếu bạn muốn cài trên phiên bản php khác cũng làm tương tự và chỉ cần đổi phiên bản php là xong, hoặc bạn có thể tạo một file php với nội dung sau:

<?php phpinfo(); ?>

Và copy tất cả những gì hiển thị và dán vào ô ở bước 2 cũng được!