Cập nhật ngày 11/11/2021

BIOS là gì? (Update sau)

Cách vào BIOS laptop Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo,… và các dòng laptop khác

Để vào BIOS hay Menu Boot của các dòng laptop Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, Toshiba,… và các dòng máy tính khác, bạn làm như sau: Ngay khi vừa bật máy lên, bạn hãy nhấn một trong các phím tắt (hot key) thông dụng: ESC, F1, F2, F10, F12, DEL (Delete)… Mỗi một dòng laptop, PC sẽ có một phím tắt khác nhau. Lưu ý, có một số dòng laptop có phím Fn (Function), khi bạn nhấn F1, F2, F10 không nhận lệnh,… thì bạn phải nhấn đồng thời cả phím Fn và phím tắt thì mới có tác dụng.

Laptop Asus

Vào BIOS: nhấn phím F2 hoặc DEL Vào Menu Boot: nhấn phím ESC hoặc F8

Laptop Acer

Vào BIOS: nhấn phím F2 hoặc DEL Vào Menu Boot: nhấn phím ESC, F9 hoặc F12

Laptop Dell

Vào BIOS: nhấn phím F2 Vào Menu Boot: nhấn phím F12

Laptop HP

Vào BIOS: nhấn phím ESC, F1 hoặc F10 Vào Menu Boot: nhấn phím ESC hoặc F9

Laptop Lenovo

Vào BIOS: nhấn phím F1 hoặc F2 Vào Menu Boot: nhấn phím F8, F10, F1 hoặc F12

Laptop Toshiba

Vào BIOS: nhấn phím ESC, F1 hoặc F2 Vào Menu Boot: nhấn phím F12

Laptop Sony

Vào BIOS: nhấn phím Assist, F1, F2, hoặc F3 Vào Menu Boot: nhấn phím Assist, ESC, F10, F11

Laptop Fujitsu

Vào BIOS: nhấn phím F2 Vào Menu Boot: nhấn phím F12

Laptop Samsung

Vào BIOS: nhấn phím F10 Vào Menu Boot: nhấn phím ESC, F2

Kết

Trên đây là danh sách phím tắt vào Menu Boot, BIOS các dòng laptop thông dụng hiện nay. Tuy vậy, vẫn có nhiều model laptop mà phím tắt được thiết kế khác đi, có thể danh sách này chưa kịp cập nhật. Nếu bạn biết thông tin những phím tắt cách vào BIOS, Menu Boot khác, hãy liên hệ mình để cập nhật! Cám ơn các bạn đã đọc.