Cập nhật ngày 10/11/2021

Chuyện là hôm qua mình đang Code, định Sleep máy để đi ăn cơm nhưng thế nào lại ấn vô Shutdown. Thế là tong bao nhiêu sức… Đùa thôi, mình có bật Autosave rồi 🙂

Để ngăn chặn điều trên lặp lại, nên mình đã tìm cách buộc xác nhận trước khi Shutdown

Buộc xác nhận trước khi Shutdown, Restart trên Windows

Hướng dẫn

– Vào Group Policy

– Trong Local Computer Policy vào Computer Configuration -> Administrative Templates -> All Settings

– Tìm Display Shutdown Event Tracker

– Chọn Enabled

– Trong ô Options, để ý phần Shutdown Event Tracker hãy chọn Always

– Ấn Apply rồi ấn OK

Buộc xác nhận trước khi Shutdown, Restart trên Windows